Tevredenheidsonderzoek

• Wegens een jarenlange ervaring in marktonderzoek is het ook mogelijk om binnen een organisatie een tevredenheidsonderzoek
te organiseren bij leden, werknemers …
• Dit houdt in dat er een kwantitatieve vragenlijst wordt opgesteld waarbij het accent ligt op de elementen waarover het
tevredenheidsonderzoek zal gaan. De resultaten worden uitgebreid gerapporteerd en gepresenteerd.
• Er kan dan gekeken worden naar een verdere verdieping van bepaalde knelpunten mits het organiseren van focusgroepen,
individuele diepte-interviews en/ of coaching.
• Prijzen voor een dergelijk onderzoek zijn op aanvraag